กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
14 กรกฎาคม 2563

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย ให้กับ กองบัญชาการกองทัพบก

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย ให้กับ กองบัญชาการกองทัพบก จำนวน 500,000 ชิ้น เพื่อสู้ภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19)