กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
25 มิถุนายน 2563

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย ให้กับ โรงพยาบาล และ สถานศึกษาใน จังหวัดยะลา

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร หรือ SNC ในฐานะกลุ่มบริษัทผู้ผลิตกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า รายใหญ่ของประเทศ ได้ตระหนัก ถึงการช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวหน้ากากอนามัยในประเทศไทยขาดแคลนไม่เพียงพอ จะสั่งจากต่างประเทศก็ไม่สะดวก ดังนั้นทางบริษัทฯจึงได้เปิดสายการผลิตหน้ากากอนามัยและทำการผลิตหน้ากากอนามัยโดยใช้เวลาสร้างโรงงานเองในระยะเวลาเพียง 40 วัน ตั้งใจมอบให้แก่รัฐบาลใช้ในกิจกรรมต้าน “COVID-19” มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานราชการ นำไปแจกให้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเห็นว่าจังหวัดยะลามีปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยจึงประสานกับนายกเทศมนตรีนครยะลา โดยมอบให้เทศบาลนครยะลา จำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบต่อให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ศึกษาธิการจังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา