กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
23 มิถุนายน 2563

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย ให้กับ โรงเรียนภักดีพรรณ จังหวัดชลบุรี

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย ให้กับ โรงเรียนภักดีพรรณ จังหวัดชลบุรี จำนวน 5,000 ชิ้น เพื่อสู้ภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19)