กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
23 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับมอบหน้ากากอนามัย จาก บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ รับมอบหน้ากากอนามัย Surgical mask จำนวน 100,000 ชิ้น จาก บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เกี่ยวกับโรค ไวรัส COVID – 19 ต่อไป ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองขอขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้