กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
19 มิถุนายน 2563

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้า 6 แห่ง ได้แก่

  1. มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่
  2. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
  3. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
  4. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
  5. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
  6. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

หลังจากการลงนามในข้างต้น ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบหน้ากาก แก่สถาบันการศึกษาทั้ง 6 สถาบัน สถาบันละ 1,000 ชิ้น และนำคณะฯ เยี่ยมชมกระบวนการผลิต