กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
15 มิถุนายน 2563

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 ชิ้น จาก ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 ชิ้น จาก ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา