รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนับแต่ปี 1981 ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์และสำหรับที่พักอาศัยมีส่วนอย่างยิ่งให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าสำหรับสินค้าและบริการคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผล ความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้และพัฒนาทำให้ SNC FORMER ก้าวขึ้นเป็นผู้นำการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์และที่พักอาศัย

Thailand Sustainability Investment (THSI)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้คัดเลือก บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง ESG